کیت ساخت کلینسر روغنی آواکادوو

تومان495,000

بدون اطلاعات

توضیحات


کیت شروع شامل مواد اولیه مورد نیاز و آموزش ساخت کلینسر روغنی آواکادوو و به تعداد ۸ عدد کلینسر روغنی آواکادوو میباشد